Vårt team

Igor

Igor Lokot, PhD

VD

Även styrelseledamot, Igor har en PhD i Bio-organisk kemi och en bred erfarenhet inom läkemedelsutveckling. Igor är en av grundarna av det farmaceutiska företaget Oasmia Pharmaceutical AB som är listad på NASDAQ Stockholm.

Stellan

Stellan Swedmark, PhD

Preklinisk utveckling

Stellan har 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustri branschen och har jobbat bl.a på Astra/AstraZeneca, Biolipox, och Orexo i forskningsexperts roller så som högre chef och Principle Scientist och har också haft olika projektroller som t.ex. preklinisk koordinator. Stellan har tidigare jobbat inom terapeutiska områden som smärtlindring, CNS, respiratoriska sjukdomar och narkotikamissbruk. Han har även jobbat som Ass. Professor i toxikologi på Karolinska Institutet och en PhD i genetisk toxikologi vid Stockholm universitet. Stellan är också en av grundarna av Double Bond Pharmaceutical.

Janne

Jan Strömbom, MSc

Klinisk utveckling

Mer än 20 år av erfarenhet inom preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling inom läkemedelsindustri och CRO. Har jobbat bl.a på Pharmacia, Oasmia Pharmaceutical och Quintiles, och inom följande terapeutiska områden: kvinnohälsa, urologi, diabetes, hjärtkärlsjukdomar och på den allra senaste tiden - onkologi.

Iulia

Iulia Karlsson, PhD

Regulatory Affairs

Iulia är nydisputerad inom medicinska biovetenskaper och har en bakgrund i human och djurfysiologi, immunologi och infektionsbiologi, samt omfattande praktisk erfarenhet inom klinisk forskning.

Georg

Georg Kalbin, PhD

Teknisk utveckling

Mer än 30 års erfarenhet inom akademisk forskning samt inom medicinteknisk industri.

GustavAldin

Charlotte Karlsson, MSc

Quality Assurance

Charlotte har en stark bakgrund inom Quality Assurance inom det farmaceutiska området som hon har fått genom sitt arbete i QA-teamet på GE Healthcare. På sitt senaste uppdrag som Analytical Service Manager (ASM) på Eurofins jobbade hon i nära samarbete med Quality Assurance specialister inom Environment och BioPharma grenarna.Förutom att vara en viktig del av och ledare inom olika projekt, samt att hantera kunders och leverantörers ärenden, har Charlotte även skapat ett nytt system för hantering av utvecklingsprojekt.

GustavAldin

Linda Rickardson, PhD

Preclinical Development, Regulatory Affairs

Tidigare Senior forskare på Chemilia AB med ansvar för planerande och utförande av biologiska experiment, Linda har disputerat i Klinisk farmakologi med inriktning mot cancerläkemedel vid Uppsala universitet. Hon har en mångårig bakgrund som forskare inom preklinisk läkemedelsutveckling med fokus på onkologi, både inom akademin och på företag i Life Science-branschen, och är nu Prekliniskutveckling- och RegalutoryAffairs Specialist på DBP

GustavAldin

Sayeh Erfan, MSc

Technical Operation, Regulatory Affairs

Blivande doktor inom bio-organisk kemi vid Uppsala Universitet och tidigare Discovery Chemist i Evotec OAI, Oxford, Storbritannien, Sayeh har sedan tidigare en Magisterexamen inom läkemedelskemi från Stockholms universitet och har gått kurser i folkhälsovetenskap och farmakologi på Karolinska Institutet i Stockholm. Nu är SayehTechnical Operation Manager och Kvalitetssamordnare för produktion på DBP.

GustavAldin

Yu Cai, MSc

Ambassador in Greater China

Med Master of Science i bioentreprenörskap från gemensamt Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Handelshögskolan i Stockholm (HHS), en kandidatexamen i Farmaceutisk analys och cirka tre års praktiserande av marknadsföring och affärsutveckling inom Life Science-industrin i Sverige, Yu Cai har nuanslutit sig till vårt team som ambassadör på Great China marknaden.

Kontakta oss

Postadress:
Virdings allé 32B
75 450 Uppsala
Sweden

info@doublebp.com

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12086 #160714090433