Double Bond Pharmaceutical Produkter

Egenutvecklade plattformar som används av Double Bond Pharmaceutical möjliggör att vi kan förse marknaden med läkemedel med förbättrad terapeutisk profil. Effektiviteten av våra plattformar har visats genom utvecklingen av produkter mot infektioner och cancer.

pipeline 2

För 150 år sedan utvecklade Alexander Wood en spruta för en säker systemisk läkemedelstillförsel. Nu har Double Bond Pharmaceutical tagit utvecklingen av målstyrd läkemedelstillförsel till nästa nivå.

Med vår inriktning på utveckling av förstklassiga medicinska produkter har DBP utvecklat en plattform som heter BeloGal® och som levererar aktiva läkemedelssubstanser på ett säkert sätt direkt dit de ska verka. BeloGal® plattformen ger en radikal ökning av det terapeutiska värdet av behandlingen genom att selektivt söka sig till det insjuknade organet och samtidigt skydda de resterande friska vävnaderna i kroppen från toxiska effekter av läkemedlet.

Fördelar med BeloGal® plattformen är:

  • Icke-invasiv behandling – BeloGal® -baserade produkter är utvecklade för intravenös och subkutan tillförsel. Inga katetrar eller visualiseringstekniker behövs.
  • Produkter med mycket hög terapeutisk effektivitet – den totala dosen av det administrerade läkemedlet är signifikant reducerad.
  • Förbättrad säkerhet av behandlingen –BeloGal® innebär att friska organ skyddas från toxiska effekter av läkemedlet.

Double Bond Pharmaceutical expanderar BeloGal® plattformen framgångsrikt för att inkludera utveckling av förstklassiga produkter för behandling av olika typer av cancer samt bakteriella infektioner.

Kontakta oss

Postadress:
Virdings allé 32B
75 450 Uppsala
Sweden

info@doublebp.com

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12086 #160714090433