SA-033

SA033 är en ny behandling av levercancer. Det är den första läkemedelskandidaten som DBP har utvecklat baserat på den egenutvecklade banbrytande teknologin BeloGal® som möjliggör en direkt målinriktad leverans av ett läkemedel till det valda organet vilket i fallet med SA033 innebär en ökad koncentration av doxorubicin i levern.

Doxorubicin är ett av de mest välkända och beprövade läkemedlen mot cancer och det är den aktiva farmaceutiska ingrediensen som används i SA033 formulering. Doxorubicin är förpackad i en bärare som bygger på BeloGal® teknologin och som alltså är programmerad att levereras till levern. Efter en enkel intravenös injektion och säker transport av formuleringen till målorganet frigörs doxorubicin och får då en kraftig lokal terapeutiska verkan utan att skada friska organ.

SA033 är utvecklad för att öka effekten av behandling av levercancer och dramatiskt reducera de systemiska (helkropps-) biverkningar som förekommer vid vanlig kemoterapi. SA033 är en ny generation av läkemedel mot cancer. Double Bond Pharmaceutical AB (DBP) har fått Orphan Drug status för SA-033 från den Europeiska läkemedelsmyndigheten för behandling av hepatoblastom (HB) som är en primär elakartad levertumör och den vanligaste typen av levercancer som drabbar barn. Etiologin av HB är okänd men det visar sig förekomma i högre frekvens hos barn med låg födelsevikt, och har också visat sig vara associerad med Beckwith -Wiedemann syndrom och familjär adenomatös polypos. Femårsöverlevnaden efter diagnos är cirka 63%, och därför finns det ett akut behov av en mer effektiv och säker behandling för dessa barn. Orphan Drug status innebär att DBP får tio år av marknadsexklusivitet för indikationen HB samt olika former av stöd från EMA för att ytterligare underlätta och påskynda utvecklingen av produkten. DBP planerar att starta fas I kliniska prövningar av SA033 år 2017 för patienter med hepatocellulär cancer – den vanligaste typen av levercancer hos vuxna.

Kontakta oss

Postadress:
Virdings allé 32B
75 450 Uppsala
Sweden

info@doublebp.com

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12086 #160714090433